Získání poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku

Jak získat poukaz

Jak získat poukaz na zdravotnickou pomůcku?

Jestliže jste si z naší nabídky vybrali nějakou pomůcku, zde Vám poradíme, jak máte dále postupovat. Nabízíme Vám pomůcky v celé řadě provedení a velikostí, jednoduché nebo komfortnější. S ohledem na charakter a rozsah postižení je nutné zvolit vhodný typ pomůcky. S tím Vám velmi rádi poradíme. Navštivte nás nebo nás kontaktujte telefonicky a domluvíte si schůzku – přejít na kontaktní údaje.

V případě, že si z naší nabídky vyberete elektrický vozík, je zde postup jiný – obraťte se na naše pracovníky, kteří Vám podají podrobné informace, jak dále postupovat.

Pomůcky, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami si můžete zakoupit na některém z našich středisek nebo prostřednictvím našeho eshopu z nabídky na webových stránkách www.sivak.cz – v tomto případě je zašleme na dobírku přímo k Vám domů. 

Jestliže jste si vybrali konkrétní pomůcku, která je plně nebo částečně hrazena zdravotní pojišťovnou, obraťte se na svého – dle typu vybrané pomůcky – praktického (PRL) nebo ve většině případů odborného ošetřujícího lékaře s žádostí o předepsání pomůcky. Odbornost lékaře, který může danou pomůcku předepsat, najdete v záložce Jak získat poukaz u každého výrobku na našich webových stránkách. 

Vysvětlivky = zkratky odborných lékařů:
NEU = neurolog,  ORT = ortoped,  REH = rehabilitační lékař,  INT = internista, DIA = diabetolog a endokrinolog, GER = geriatr, PED = dětský lékař, CHI = chirurg, REV = revmatolog, ORP = ortopedický protetik

Svému lékaři sdělte, jaký typ pomůcky jste si zvolili a tzv. kód, který je uveden u každé pomůcky na našich webových stránkách v záložce Jak získat poukaz. V případě, že jste si ke konkrétní pomůcce zvolili i některá z nabízených příslušenství, je nutné ke každému příslušenství vystavit samostatnou žádanku. 

O tom, zda je pro Vás typ pomůcky vhodný, rozhodne předepisující lékař. Předepisující lékař vystaví žádanku/žádanky a zašle je ke schválení reviznímu lékaři na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Po jejich schválení předepisující lékař vystaví poukaz/poukazy (viz obr.), který Vám předá. Schválený poukaz přineste nebo zašlete (s telefonickým kontaktem na Vás) na některé z našich středisek. V případě, že žádáte o pomůcku, která má další příslušenství se samostatným kódem, musí lékař vystavit žádanku ke každému kódu zvlášť a po schválení vystavit i stejný počet Poukazů – přejít na kontaktní údaje.


V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz nebo potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat.