Jak vybrat ten správný přídavný elektropohon pro mechanický vozík?

Přídavné elektropohony rozšiřují možnosti běžného mechanického vozíku. Jaké jsou v jednotlivých pohonech rozdíly a podle kterých důležitých parametrů vybírat?

K čemu přídavné elektropohony slouží

Přídavné pohony k mechanickému vozíku mají několik důležitých předností. Uživateli pomohou zdolat náročnější terén nebo mu ulevit v případě zvýšené únavnosti.

Současně připojený pohon zachovává výhody původního mechanického vozíku v situaci, kdy není vhodné použít vozík elektrický. Zejména se jedná o dobrou skladnost, nízkou hmotnost a kompaktní rozměry.

Díky tomu lze vozík velmi snadno uložit do více typů osobních automobilů. Současně to umožní některé překážky v terénu stále překonat s dopomocí druhé osoby a vozík se snadněji dostane například do užších dveří.

Typ pohonu

V současnosti je možné volit mezi přídavným elektrickým pohonem a mechanickým ovládáním, které dokáže využít (i zbytkovou) svalovou sílu uživatele. Pro tento účel doporučujeme přídavný pohon E-Motion od výrobce Alber.

Obvykle má proto pohon podobu dalšího poháněcího kola s přídavnou baterií. Na trhu jsou však dostupné i další mechanismy, které se většinou zabudovávají v různé podobě do kol mechanického vozíku (jako motor umístěný v nábojích kol, ve formě obručí nebo coby přímá náhrada mechanických kol).

Možnost připnutí a odpojení

Pro uživatele je zcela stěžejní mobilita. Mechanismus by měl proto být z uživatelského hlediska natolik jednoduchý, aby umožnil připnutí a odepnutí pohonu během několika sekund. Pokročilé systémy lze připnout a odepnout během 10 sekund.

K instalaci pohonu slouží speciální instalační sady. Pohon se klasicky umísťuje na spodní trubku bočního rámu vozíku. V případě instalace na kola může být nutná součinnost vašeho dodavatele vozíku, který zajistí montáž pohonu a eventuální výměnu hnacích kol.

Hmotnost pohonu

Ruku v ruce s jednoduchostí instalace kráčí též hmotnost pohonu. Nejlehčí systémy nabídnou hmotnost menší než 6 kg. Díky tomu si je snáze nainstaluje i uživatel s omezenou pohyblivostí. V naší nabídce naleznete nejmenší a nejlehčí (5.3 kg) přídavný el. pohon s názvem UNAwheel Mini.

Ovladatelnost pohonu

Zejména pro uživatele s omezenou hybností horních končetin je podstatná i maximálně jednoduchá ovladatelnost pohonu.

Ovládání by mělo být optimálně dimenzováno na jednu ruku. Samozřejmostí je variabilní nastavitelnost dle toho, zda je uživatel pravák či levák a jak potřebuje ovládání svého vozíku tomuto faktu uzpůsobit. E-Fix přídavný el. pohon Vám umožní přeměnit Váš mechanický vozík na elektrický vozík, který lze jednoduše skládat a snadno převážet na rozdíl od vozíku elektrického.

Současná ovládání navíc umožňují i propojení s moderními technologiemi, například formou aplikace, která propojí pohon na mechanickém vozíku s chytrým telefonem. Uživatel si tak jednoduše provede příslušná nastavení, eventuálně získá další informace.

Jízdní vlastnosti

Přídavný pohon celkově ovlivní jízdní vlastnosti vozíku. Volit konkrétní produkt je proto zapotřebí s ohledem na konkrétní záměr využití a náročnost terénu.

Jednotlivé systémy lze přizpůsobit i požadavkům na sportovní jízdu. Vybraný typ pohonu může proto dle záměru uživatele nabídnout i lepší trakci a směrovou stabilitu. Přídavné jednotky díky své rychlosti umožňují dokonce i otočení na místě.

Maximální rychlost

Přídavný pohon umožní mechanickému vozíku dosáhnout různé rychlosti dle odemknutí elektropohonu výrobcem. Zde je však nutné upozornit na legislativní omezení, které stanovuje maximální rychlost na 15 km/h. A také je nutné počítat s konstrukčním omezením mechanického vozíku v případě nastavení velmi vysoké rychlosti.

Většina uživatelů vozíků však v současné době preferuje rychlost kolem 8 až 10 km/h. To umožní bezpečný pohyb s vozíkem například na rušných komunikacích a celkově zvýší komfort pohybu na vozíku (možnost se rychleji schovat před špatným počasím).

Pokud uvažujete s používáním přídavného pohonu a vašeho vozíků nad povolenou rychlost, doporučujeme dokoupit kvalitní, odolná zadní kola, která jsou doporučována pro jízdu s elektropohonem. Z naší nabídky přídavných el. pohonů Vám doporučujeme náš nejvýkonnější pohon E-Pilot. S výběrem zadní kol Vám taktéž rádi pomůžeme.

Dojezdová vzdálenost

Volit přídavný pohon je nutné rovněž s ohledem na typ zamýšlených cest a dojezdovou vzdálenost. Na běžný pohyb po městě může být pro uživatele dostačující dojezd i kolem 15 km.

Pohony s dojezdem až 50 km jsou vhodné i na další trasy. S vozíkem je tak možné vyrážet i na náročnější výlety. Delší dojezd bývá nutné řešit druhou přídavnou baterií. Oba tyto parametry splňuje přídavný pohon E-Pilot od špičkového výrobce elektropohonů Alber GmbH.

Kompatibilita

Většina přídavných pohonů je univerzální. Bez jakékoli demontáže či jiných speciálních úprav je proto snadno upevníte na libovolný typ vozíku.

Přesto je nutné si kompatibilitu před nákupem zkontrolovat a ověřit, zda jsou například vhodné pouze pro vozíky aktivní. Zejména je to podstatné pro uživatele, který má speciálně upravený mechanický vozík na míru. Cílem je pochopitelně, aby si uživatel svůj původní vozík mohl i s využitím pohonu ponechat.

Aktuální novinkou v naší nabídce je inovativní elektrický pohon SMOOV pro aktivní uživatele invalidních vozíků. Výrobce pohonu má velmi povedené webové stránky.

Všechny zmíněné přídavné elektropohony je možné vyzkoušet, neváhejte nás kontaktovat a domluvit se na předvedení.